พวงหรีด ราคา ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ คลังเปิดรับไม่อั้นถ้าเข้าหลักเกณฑ์

aorest ร้านขายพวงหรีด เสนอเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ไม่อั้น ย้ำต้องเข้าหลักมาตรฐานผู้มีรายได้น้อยจริง

นายสงบสุข พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เจาะจง ในช่วงเวลานี้ได้เรียกคณะทำงานมาหารือถึงเกณฑ์การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่แล้ว พร้อมกำชับมาตรฐานที่จะใช้คัดเลือกกรองจะต้องชัดเจน กระชับ สะดวกและราษฎรต้องรู้เรื่อง ไม่ต้องแปลความหมายเพิ่ม โดยเฉพาะมาตรฐานรายได้ครอบครัว ที่จะนำมาคัดเลือกกรองเพื่อไม่ให้กำเนิดปัญหาเมื่อเปิดลงทะเบียน ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะได้รับความกระจ่างภายในเดือน ตุลาคม นี้ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานการคัดเลือกกรองของคณะกรรมการขจัดความแร้นแค้น และพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะคำว่าครอบครัวต้องชัดเจน เช่น ลูกต้องกำหนดอายุุให้ชัดเจน มีกี่คน และรายได้เท่าใด แล้วก็ผัวเมีย แม้รายได้ 2 คนรวมกันเกินมาตรฐานที่กำหนดหรือเปล่า ด้วยเหตุนั้นต้องกำหนดให้ชัดเจน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เจาะจง การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่อาจมีผู้ลงทะเบียนมากเพิ่มขึ้น ปัจจัยมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อรายได้ราษฎรมากเพิ่มขึ้น ซึ่งทางรัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอที่จะดูแลกลุ่มคนเหล่านี้ และสามารถให้ความช่วยเหลือได้เต็มกำลังโดยไม่กำหนดปริมาณผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน แม้คนใดที่มีรายได้ต่ำลงมากยิ่งกว่ามาตรฐานก็มีสิทธิได้รับสวัสดิการส่วนนี้ทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published.